Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie

Rusza kolejna edycja programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie„. W latach 2017-2020 w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin” odbyło się ponad trzydzieści wydarzeń kulturalnych i naukowych. Tegoroczny cykl spotkań, wspólnych modlitw i wydarzeń kulturalnych rozpocznie się w środę, 24 lutego br.

Organizatorami projektu są: Rzymskokatolicka Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Ewangelicko-Augsburska Diecezja Warszawska, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin.

W wydarzenia projektu zaangażowane są Kościoły chrześcijańskie Lublina: Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny, Rzymskokatolicki, Zielonoświątkowy oraz wspólnota ekumeniczna Chemin Neuf.

W tegoroczny program wydarzeń wpisany został II Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu” (23-25 listopada 2021 r. – Jerozolima, Watykańskie Centrum Notre Dame). Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Grecki Prawosławny Patriarchat Jerozolimy, Papieska Rada ds. Promocji Jedności Chrześcijan, Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich, Światowa Rada Luterańska.

KALENDARIUM 2021

24 lutego 2021 r.

 • Nabożeństwo międzyreligijne (Jesziwa Mędrców Lublina, godz. 18.00)
 • Otwarcie programu i debata rabinów „Dialog w judaizmie” (Jesziwa Mędrców Lublina, godz. 18.30)

24 marca 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Akademicki KUL, godz. 17.00)
 • Spotkanie „Jakiego dialogu potrzebuje Lubelszczyzna?” (CTW KUL, godz. 18.00)

28 kwietnia 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Ewangelicko-Augsburski, godz. 18.00)
 • Debata „Wychowanie do dialogu” (Collegium Iuridicum KUL, godz. 19.00)

9, 16, 23, 30 maja 2021 r.

 • Festiwal organowy „Ewangelicka 1” (godz. 17.00)

19 maja 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Prawosławny, godz. 18.00)
 • Wykład „Prawosławni w Ziemi Świętej” (Instytut Kultury Prawosławnej, godz. 18.30)

30 czerwca 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Polskokatolicki, godz. 18.00)
 • Debata „Biblia w dialogu ekumenicznym” (Kościół Polskokatolicki, godz. 19.00)

29 września 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, godz. 18.00)
 • Debata „Służba – harcerze różnych wyznań chrześcijańskich. O harcerstwie ekumenicznie” (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, godz. 19.00)

20 października 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Archikatedra Lubelska, godz. 17.00)
 • Wykład „Katolicy w Ziemi Świętej” (Trybunał Koronny, godz. 18.00)

30 października 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Kościół Ewangelicko-Augsburski, godz. 18.00)
 • Debata „Miłosierdzie – Współczucie – Pomoc” (Collegium Iuridicum KUL, godz. 19.00)

23-25 listopada 2021 r.

 • II Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu” (Pontifical Notre Dame Center w Jerozolimie)

15 grudnia 2021 r.

 • Nabożeństwo ekumeniczne (Zbór „Oaza” Kościoła Zielonoświątkowego, godz. 18.00)
 • Trialog sióstr zakonnych „Kobieta – Dialog – Kościół” (Zbór „Oaza” Kościoła Zielonoświątkowego, godz. 19.00)

www.ekumenizmlublin.pl

Print Friendly, PDF & Email