Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym – Lublin 5.11.2017

W niedzielę 5 listopada 2017 r. obchodzić będziemy w archidiecezji lubelskiej 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, niesienie pomocy dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan zapewniając im pomoc materialną i duszpasterską, a także wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Od 2011 roku, decyzją papieża Benedykta XVI, Pomoc Kościołowi w Potrzebie stała się niezależną Fundacją Papieską, posiadającą osobowość prawną Państwa Watykańskiego, a swoje oddziały w dwudziestu dwóch krajach.

Tegoroczna zbiórka ofiar w kościołach naszej archidiecezji, przeznaczonych na pomoc dla chrześcijan ciepiących z powodu prześladowań, wpisuje się w organizowaną pod patronatem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i współudziale sygnatariuszy „Deklaracji na rzecz pomocy potrzebującym” akcję „Lubelszczyzna dla Syrii”.

18 września 2017 roku na Zamku Lubelskim, kilkudziesięciu sygnatariuszy złożyło podpisy pod Deklaracją na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii. Sygnatariuszami dokumentu są przedstawiciele środowisk kościelnych, rządowych, samorządowych oraz biznesowych. Wśród nich jest także abp Stanisław Budzik.

Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” jest owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się 22 czerwca br. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił się pomocy poszkodowanym. Wiedza pozyskana z rozmowy z syryjskim duchownym oraz nawiązanie współpracy z organizacją kościelną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, której dyrektorem jest ks. prof. Waldemar Cisło, pozwoliła na szybkie działanie, czego efektem jest powyższa akcja charytatywna „Lubelszczyzna dla Syrii”. Decydującymi czynnikami, które pozwoliły na realizację idei pomocy Syryjczykom, było duże zaangażowanie wojewody lubelskiego oraz doświadczenie ks. prof. Cisły i polskiego oddziału PKwP w realizacji podobnych zbiórek, a także znajomości potrzeb, jakie zgłaszają organizacje zajmujące się dystrybucją pomocy w Syrii.

Wsparcie płynące od organizacji humanitarnych do ludzi z terenów objętych działaniami zbrojnymi, są wciąż niewystarczające, a często nie wypełnia podstawowego zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, medyczne.  Każdy rodzaj pomocy, każda zbiórka, każdy transfer finansowy i materialny, buduje wśród Syryjczyków nadzieję na lepsze jutro oraz wzmacnia poczucie, iż nie zostali sami z tragedią, która ich dotknęła.

W akcję można również włączyć się poprzez zbiórkę do puszek bądź wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii”. W zbiórkę będzie można również włączyć się przez wysłanie SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT).

więcej o akcji Lubelszczyzna dla Syrii: www.lubelszczyznadlasyrii.pl

Print Friendly, PDF & Email