Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 24.03.2021

Dzień 24 marca, mocą ustawy Sejmu RP z 6 marca 2018 r., ustanowiony został świętem państwowym jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten został wybrany w nawiązaniu do zbrodniczej egzekucji dokonanej przez niemiecką żandarmerię w Markowej, na Podkarpaciu, na rodzinie Ulmów – małżonkowie i 6 dzieci oraz 8 ukrywanych przez nich Żydach.

Dla uczczenia naszych rodaków – pomordowanych, zmarłych i żyjących, którzy pomagali, ukrywali i ratowali Żydów w okresie okupacji niemieckiej, 24 marca 2021 r. (środa) przedstawiciele władz Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego oraz innych instytucji spotkają się w Archikatedrze Lubelskiej, na okolicznościowej modlitwie podczas Mszy św., o godz. 9.00.

Po Mszy św. złożone zostaną kwiaty przy ołtarzu bł. Marty Wołowskiej, z pochodzenia Lublinianki, w nawie bocznej Archikatedry, a następnie około godz. 10.15 przy tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, gdzie spędziła młodość.

Bł. Marta Wołowska została rozstrzelana przez Gestapo 19 grudnia 1942 r., w Słonimiu, na dzisiejszej Białorusi, jako przełożona tamtejszego zgromadzenia zakonnego Niepokalanego Poczęcia NMP, za pomoc ukrywającym się Żydom. Beatyfikowana została przez Papieża Jana Pawła II, 13 czerwca 1999 r., w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email