Dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi wypoczywają z Caritas

W ośrodkach Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w Domu Zawierzenia nad jeziorem Firlej oraz w Domu Spotkania w Dąbrowicy rozpoczęły się turnusy wakacyjne dla blisko 200 dzieci. Biorą w nim udział także dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi.

Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych. W przypadku turnusów z udziałem dzieci polskiego pochodzenia duży nacisk kładziony jest na poznawanie historii, zwyczajów i obyczajów kraju ich przodków. Według danych Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r. 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie mówi już po polsku. Z tego względu przyjazd dzieci do ojczyzny przodków jest tak znaczący.

Terminy turnusów w Firleju:

turnus 16-27 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Białorusi)

Terminy turnusów w Dąbrowicy:

turnus 12-23 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Ukrainy)

Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi finansowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku pt. „Wakacje z Caritas – pobyty integracyjno-edukacyjne w Polsce„.

Print Friendly, PDF & Email