Coroczny obchód św. Marii Magdaleny w liturgicznej randze święta

W dniu 3 czerwca 2016 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah podpisał dekret, który – zgodnie z wolą papieża Franciszka – dotychczasowe liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny podnosi do rangi święta.

Dniem obchodów święta Marii Magdaleny pozostaje w Kalendarzu Rzymskim dzień 22 lipca. Dotychczasowe teksty liturgiczne uzupełni nowa prefacja, po uprzednim przygotowaniu jej tłumaczeń na języki narodowe i zatwierdzeniu ich przez Stolicę Apostolską.

 


 

Prot. N. 257/16

DEKRET

Kościół, tak na Zachodzie jak i na Wschodzie, choć w różny sposób, to jednak zawsze bardzo czcił św. Marię Magdalenę, pierwszego świadka i zwiastunkę dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Pańskim.

W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem niewiasta, znana z swej miłości do Chrystusa i sama wielce przez Niego umiłowana, nazwana przez św. Grzegorza Wielkiego ?świadkiem Bożego Miłosierdzia? i przez św. Tomasza z Akwinu ?apostołką apostołów?, może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet w Kościele.

Ojciec Święty Franciszek postanowił zatem aby coroczny obchód św. Marii Magdaleny, posiadał odtąd w Kalendarzu Rzymskim stopień święta, zamiast dotychczasowego wspomnienia obowiązkowego.

Nowy stopień obchodu nie zmienia jednak niczego odnoście samej daty i odnośnie tekstów do Mszy Świętej i do Liturgii Godzin, to znaczy:

a) dniem poświęconym św. Marii Magdalenie pozostaje w Kalendarzu Rzymskim, tak jak dotychczas, dzień 22 lipca;

b) tekstami do Mszy Świętej i do Oficjum pozostają te same, które znajdują się pod tą datą w Mszale Rzymskim i w Liturgii Godzin, wraz z dołączoną do tego dekretu prefacją własną. Poszczególne Konferencje Biskupów zatroszczą się, aby prefację tę przetłumaczyć na odpowiednie języki narodowe i po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Stolicę Apostolską, włączyć do użytku, oraz do kolejnego wznowienia Mszału Rzymskiego na terenie danej Konferencji.

Wszędzie tam, gdzie św. Maria Magdalena, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, czczona jest w innym dniu i w innej randze obchodu, zachowuje się dotychczasowe rozporządzenia.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3 czerwca 2016 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Robert Kard. Sarah – Prefekt

?Arthur Roche – Arcybiskup

 

Print Friendly, PDF & Email