Coroczne nominacje i zmiany personalne w archidiecezji – 22.06.2015

Tradycyjnie w okresie przedwakacyjnym, w związku ze święceniami prezbiteratu oraz odejściem z urzędów kapłanów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i aktualnymi potrzebami duszpasterskimi, dokonane zostały zmiany personalne w naszej archidiecezji.

W poniedziałek, 22 czerwca 2015 r. podczas spotkania w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej arcybiskup Stanisław Budzik przekazał szczególne wyrazy wdzięczności kapłanom przechodzącym w stan emerytalny, a także wszystkim, którzy kończą swoją posługę na dotychczasowych stanowiskach. Jednocześnie przekazał pisma – nominacje osobom kierowanym do nowych zadań.

NA EMERYTURĘ PRZESZLI:

Ks. kan. Zenon Bzdyrak – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Puchaczowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Józef Huzar – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Ryszard Jurak – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. Świętej Rodziny w Lublinie i przeniesiony w stan emerytalny
ks. prał. Jan Kiełbasa – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Ryszard Sowa – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Chodlu i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Waldemar Żyszkiewicz – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. św. Józefa w Puławach i przeniesiony w stan emerytalny

ZMIANY DOTYCZĄCE SEMINARIUM DUCHOWNEGO:

Ks. Prałat dr Marek Słomka – przyjęto rezygnację z urzędu rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i wyrażono zgodę na przygotowanie habilitacji
Ks. kan. dr Jan Miczyński – przyjęto rezygnację z urzędu z urzędu ojca duchownego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr hab. Jarosław Marczewski – mianowany rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr Zdzisław Szostak – mianowany wicerektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. dr Waldemar Głusiec – mianowany prefektem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr Andrzej Oleszko – zwolniony z urzędu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i mianowany na urząd dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie i mianowany ekonomem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Ogorzałek – zwolniony z urzędu wikariusza par. katedralnej w Lublinie i mianowany ojcem duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański – mianowany ceremoniarzem archidiecezjalnym

NOMINACJE DLA NEOPREZBITÓW:

Ks. mgr Michał Kłysz – mianowany wikariuszem par. pw. MB Różańcowej w Puławach
Ks. mgr Tomasz Koma – mianowany wikariuszem par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr Grzegorz Kruk – mianowany wikariuszem par. w Poniatowej
Ks. mgr Łukasz Kukier – mianowany wikariuszem par. w Bełżycach
Ks. mgr Karol Madejek – mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Paweł Serewa – mianowany wikariuszem par. pw. Świętej Rodziny w Chełmie
Ks. mgr Łukasz Włosek – mianowany wikariuszem par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. mgr Paweł Zawada – mianowany wikariuszem par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach

NOMINACJE I ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE:

Ks. kan. mgr Krzysztof Brodaczewski – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Turowcu na urząd proboszcza par. w Kiełczewicach
Ks. kan. mgr Tadeusz Domżał – zwolniony z urzędu dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej i mianowany na urząd proboszcza par. w Chodlu
Ks. kan. mgr Stanisław Duma – przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie na urząd proboszcza w Piaskach
Ks. mgr Zbigniew Gąbka – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. w Żółkiewce oraz kapelana Aresztu Śledczego w Krasnymstawie i mianowany proboszczem par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie
Ks. kan. mgr Jan Karaś – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu lubelskiego-śródmiejskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej
Ks. mgr Zbigniew Karbowniczek – zwolniony z urzędu wikariusza par. w Chodlu i mianowany proboszczem par. w Turowcu
Ks. mgr Tomasz Konstanciuk – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej i mianowany proboszczem par. w Łańcuchowie
Ks. mgr Mirosław Matuszny – mianowany proboszczem par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Ks. prałat dr Tadeusz Pajurek – zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. kan. mgr Marian Plichowiec – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Parafiance na urząd proboszcza par. w Świdniku Dużym
Ks. dr Adam Siomak – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Świdniku Dużym na urząd proboszcza par. w Puchaczowie
Ks. kan. mgr Adam Sołtysiak – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu siedliskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Cycowie na urząd proboszcza par. pw. św. Józefa w Puławach
Ks. kan. mgr Piotr Stańczak – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu piaseckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Piaskach na urząd proboszcza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. kan. mgr Zbigniew Szcześniak – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu zakrzowieckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Kiełczewicach na urząd proboszcza par. w Cycowie
Ks. mgr Andrzej Szulej – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie
Ks. mgr Jarosław Waś – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie i mianowany proboszczem par. w Parafiance
Ks. mgr Jerzy Cieślicki – mianowany rektorem kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie
Ks. dr Stanisław Sieczka – mianowany rektorem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie

ZADANIA POZA ARCHIDIECEZJĄ:

Ks. mgr lic. Piotr Golec – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii
Ks. mgr Marcin Pidek – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Kijanach i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji kamienieckiej na Ukrainie
Ks. mgr Adam Pendel – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Konopnicy i skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku
Ks. mgr Łukasz Walawski – skierowany do Centrum Formacji Misyjnej
Ks. mgr Błażej Woszczek – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie i skierowany do pracy w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego

ZMIANY WIKARIUSZY PARAFIALNYCH:

Ks. mgr Teodor Bartecki – mianowany wikariuszem par. w Chodlu
Ks. mgr Karol Bernatek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kamieniu na urząd wikariusza par. w Kijanach
Ks. mgr Mirosław Bucior – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Tarnogórze na urząd wikariusza par. w Łopienniku
Ks. mgr Albert Chaciewicz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
Ks. Jarosław Chwiejczak – mianowany wikariuszem par. w Kamieniu
Ks. mgr Tomasz Fidecki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza par. w Puchaczowie
ks. mgr Krzystof Flis – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza par. katedralnej w Lublinie
Ks. mgr Michał Gałus – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lubline
Ks. mgr Łukasz Głaz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Poniatowej na urząd wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Ks. mgr Mariusz Grzelak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Bełżycach na urząd wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
Ks. dr Józef Hałabis – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
Ks. mgr Piotr Iracki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Sławomir Jargiełło – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Jargieło – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr lic. Piotr Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kraczewicach na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach
Ks. mgr Mariusz Kamiński – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. MB Różańcowej w Puławach na urząd wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Paweł Klępka – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Łopienniku na urząd wikariusza par. pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
Ks. mgr Paweł Kotowski – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Andrzej Kowalczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Kubiak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie
Ks. mgr Radosław Matraszek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie
Ks. mgr Emil Mazur – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Piaskach na urząd wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie
Ks. mgr Kamil Mielniczuk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Wojciechowie na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Tomasz Mital – mianowany wikariuszem par. w Kazimierzu Dolnym
Ks. mgr Tomasz Niedziałek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie
Ks. mgr Piotr Niedziela – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza par. w Piaskach
Ks. mgr lic. Grzegorz Opoka – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
Ks. mgr Michał Puzio – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Marcin Pyda – mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Maksymilian Robak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza par. w Kraczewicach
Ks. mgr Gustaw Sikora – mianowany wikariuszem w par. pw. Świętej Rodziny Puławach
Ks. mgr Krzystof Sokołowski – mianowany wikariuszem par. w Wojciechowie
Ks. mgr Andrzej Szałęga – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Abramowie na urząd wikariusza par. w Żółkiewce
Ks. mgr Krzysztof Szymański – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. w Rogóźnie
Ks. mgr Tomasz Ślusarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Turowski – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie na urząd wikariusza par. w Konopnicy
Ks. mgr Paweł Turowski – mianowany wikariuszem par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
Ks. mgr Sylwester Wanicki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
Ks. mgr Łukasz Waś – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej na urząd wikariusza par. w Tarnogórze
Ks. mgr lic. Janusz Widelski – mianowany wikariuszem par. w Abramowie
Ks. mgr lic. Kalikst Zacharuk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Żurawicz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej

INNE FUNKCJE I ZADANIA:

Ks. mgr Łukasz Boguta – mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie
Ks. mgr Mirosław Ładniak – mianowany zastępcą koordynatora przygotowań Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr Piotr Niewiadomski – wyrażono zgodę na podjęcie studiów specjalistycznych na KUL
Ks. dr Wojciech Rebeta – mianowany asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Ks. dr Krzysztof Stola – mianowany kapelanem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Print Friendly, PDF & Email