Coroczne nominacje i zmiany personalne w archidiecezji

Tradycyjnie w okresie przedwakacyjnym, w związku ze święceniami prezbiteratu oraz odejściem z urzędów kapłanów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i aktualnymi potrzebami duszpasterskimi, dokonane zostały zmiany personalne w naszej archidiecezji.

W poniedziałek, 22 czerwca br. podczas spotkania w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej arcybiskup Stanisław Budzik przekazał szczególne wyrazy wdzięczności kapłanom przechodzącym w stan emerytalny, a także wszystkim, którzy kończą swoją posługę na dotychczasowych stanowiskach. Jednocześnie przekazał pisma – nominacje osobom kierowanym do nowych zadań.

NA EMERYTURĘ PRZESZLI:

Ks. kan. Zenon Bzdyrak ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Puchaczowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Józef Huzar ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Ryszard Jurak ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. Świętej Rodziny w Lublinie i przeniesiony w stan emerytalny
ks. prał. Jan Kiełbasa ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Ryszard Sowa ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Chodlu i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Waldemar Żyszkiewicz ? zwolniony ze stanowiska proboszcza par. św. Józefa w Puławach i przeniesiony w stan emerytalny

ZMIANY DOTYCZĄCE SEMINARIUM DUCHOWNEGO:

Ks. Prałat dr Marek Słomka ? przyjęto rezygnację z urzędu rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i wyrażono zgodę na przygotowanie habilitacji
Ks. kan. dr Jan Miczyński ? przyjęto rezygnację z urzędu z urzędu ojca duchownego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr hab. Jarosław Marczewski ? mianowany rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr Zdzisław Szostak ? mianowany wicerektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. dr Waldemar Głusiec ? mianowany prefektem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr Andrzej Oleszko ? zwolniony z urzędu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i mianowany na urząd dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny ? zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie i mianowany ekonomem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Ogorzałek ? zwolniony z urzędu wikariusza par. katedralnej w Lublinie i mianowany ojcem duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański ? mianowany ceremoniarzem archidiecezjalnym

NOMINACJE DLA NEOPREZBITÓW:

Ks. mgr Michał Kłysz ? mianowany wikariuszem par. pw. MB Różańcowej w Puławach
Ks. mgr Tomasz Koma ? mianowany wikariuszem par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr Grzegorz Kruk ? mianowany wikariuszem par. w Poniatowej
Ks. mgr Łukasz Kukier ? mianowany wikariuszem par. w Bełżycach
Ks. mgr Karol Madejek ? mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Paweł Serewa ? mianowany wikariuszem par. pw. Świętej Rodziny w Chełmie
Ks. mgr Łukasz Włosek ? mianowany wikariuszem par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. mgr Paweł Zawada ? mianowany wikariuszem par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach

NOMINACJE I ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE:

Ks. kan. mgr Krzysztof Brodaczewski ? przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Turowcu na urząd proboszcza par. w Kiełczewicach
Ks. kan. mgr Tadeusz Domżał ? zwolniony z urzędu dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej i mianowany na urząd proboszcza par. w Chodlu
Ks. kan. mgr Stanisław Duma ? przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie na urząd proboszcza w Piaskach
Ks. mgr Zbigniew Gąbka ? zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. w Żółkiewce oraz kapelana Aresztu Śledczego w Krasnymstawie i mianowany proboszczem par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie
Ks. kan. mgr Jan Karaś ? zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu lubelskiego-śródmiejskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej
Ks. mgr Zbigniew Karbowniczek – zwolniony z urzędu wikariusza par. w Chodlu i mianowany proboszczem par. w Turowcu
Ks. mgr Tomasz Konstanciuk ? zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej i mianowany proboszczem par. w Łańcuchowie
Ks. mgr Mirosław Matuszny ? mianowany proboszczem par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Ks. prałat dr Tadeusz Pajurek ? zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. kan. mgr Marian Plichowiec ? przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Parafiance na urząd proboszcza par. w Świdniku Dużym
Ks. dr Adam Siomak ? przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Świdniku Dużym na urząd proboszcza par. w Puchaczowie
Ks. kan. mgr Adam Sołtysiak ? zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu siedliskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Cycowie na urząd proboszcza par. pw. św. Józefa w Puławach
Ks. kan. mgr Piotr Stańczak ? zwolniony z urzędu dziekana dekanatu piaseckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Piaskach na urząd proboszcza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. kan. mgr Zbigniew Szcześniak ? zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu zakrzowieckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Kiełczewicach na urząd proboszcza par. w Cycowie
Ks. mgr Andrzej Szulej – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie
Ks. mgr Jarosław Waś – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie i mianowany proboszczem par. w Parafiance
Ks. mgr Jerzy Cieślicki ? mianowany rektorem kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie
Ks. dr Stanisław Sieczka ? mianowany rektorem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie

ZADANIA POZA ARCHIDIECEZJĄ:

Ks. mgr lic. Piotr Golec ? zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii
Ks. mgr Marcin Pidek ? zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Kijanach i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji kamienieckiej na Ukrainie
Ks. mgr Adam Pendel ? zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Konopnicy i skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku
Ks. mgr Łukasz Walawski ? skierowany do Centrum Formacji Misyjnej
Ks. mgr Błażej Woszczek ? zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie i skierowany do pracy w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego

ZMIANY WIKARIUSZY PARAFIALNYCH:

Ks. mgr Teodor Bartecki ? mianowany wikariuszem par. w Chodlu
Ks. mgr Karol Bernatek ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kamieniu na urząd wikariusza par. w Kijanach
Ks. mgr Mirosław Bucior ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Tarnogórze na urząd wikariusza par. w Łopienniku
Ks. mgr Albert Chaciewicz ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
Ks. Jarosław Chwiejczak ? mianowany wikariuszem par. w Kamieniu
Ks. mgr Tomasz Fidecki ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza par. w Puchaczowie
ks. mgr Krzystof Flis ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza par. katedralnej w Lublinie
Ks. mgr Michał Gałus ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lubline
Ks. mgr Łukasz Głaz ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Poniatowej na urząd wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Ks. mgr Mariusz Grzelak ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Bełżycach na urząd wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
Ks. dr Józef Hałabis ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
Ks. mgr Piotr Iracki ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Sławomir Jargiełło ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Jargieło ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr lic. Piotr Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kraczewicach na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach
Ks. mgr Mariusz Kamiński ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. MB Różańcowej w Puławach na urząd wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Paweł Klępka ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Łopienniku na urząd wikariusza par. pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
Ks. mgr Paweł Kotowski ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Andrzej Kowalczyk ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Kubiak ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie
Ks. mgr Radosław Matraszek ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie
Ks. mgr Emil Mazur ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Piaskach na urząd wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie
Ks. mgr Kamil Mielniczuk ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Wojciechowie na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Tomasz Mital ? mianowany wikariuszem par. w Kazimierzu Dolnym
Ks. mgr Tomasz Niedziałek ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie
Ks. mgr Piotr Niedziela ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza par. w Piaskach
Ks. mgr lic. Grzegorz Opoka ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
Ks. mgr Michał Puzio ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Marcin Pyda ? mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Maksymilian Robak ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza par. w Kraczewicach
Ks. mgr Gustaw Sikora ? mianowany wikariuszem w par. pw. Świętej Rodziny Puławach
Ks. mgr Krzystof Sokołowski ? mianowany wikariuszem par. w Wojciechowie
Ks. mgr Andrzej Szałęga ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Abramowie na urząd wikariusza par. w Żółkiewce
Ks. mgr Krzysztof Szymański ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. w Rogóźnie
Ks. mgr Tomasz Ślusarczyk ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Turowski ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie na urząd wikariusza par. w Konopnicy
Ks. mgr Paweł Turowski ? mianowany wikariuszem par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
Ks. mgr Sylwester Wanicki ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
Ks. mgr Łukasz Waś ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej na urząd wikariusza par. w Tarnogórze
Ks. mgr lic. Janusz Widelski ? mianowany wikariuszem par. w Abramowie
Ks. mgr lic. Kalikst Zacharuk ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Żurawicz ? przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej

INNE FUNKCJE I ZADANIA:

Ks. mgr Łukasz Boguta ? mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie
Ks. mgr Mirosław Ładniak ? mianowany zastępcą koordynatora przygotowań Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr Piotr Niewiadomski – wyrażono zgodę na podjęcie studiów specjalistycznych na KUL
Ks. dr Wojciech Rebeta ? mianowany asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Ks. dr Krzysztof Stola ? mianowany kapelanem Katolickiego Stowarzyszenia ?Civitas Christiana?

Print Friendly, PDF & Email