Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Wąwolnicy

W sobotę 17 czerwca 2017 r. w Wąwolnicy odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Matki Bożej Kębelskiej. Uczestniczyło w niej 1023 ministrantów i lektorów wraz z duszpasterzami oraz rodzicami.

O godz. 9.45 odbyło się przejście z Kębła do Wąwolnicy, następnie odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Józefa Wróbla, który przyjął w poczet ceremoniarzy parafialnych – 78 kandydatów. Po Mszy świętej odbyła się agapa dla wszystkich, oraz można było skorzystać z atrakcji w parku rozrywki na błoniach sanktuarium.

Rok 2017 jest ogłoszony przez Episkopat Polski jako rok Maryjny. Chcieliśmy spotkać się u stóp Matki Bożej i Jej złożyć wszystkie nasze troski i sprawy duszpasterstwa ministrantów i lektorów. Chłopcy przygotowywali się do pełnienia funkcji ceremoniarza przez cały rok na zjazdach formacyjnych w Domu Spotkania w Dąbrowicy. Ksiądz Biskup mówił w czasie homilii: „Pamiętajmy, że podstawową zasadą służby Panu Bogu jest, by ta służba, której stajecie się strażnikami, była służbą powagi pobożności. Trzeba zwrócić uwagę, że jej zasadą nie są jakieś dziwactwa, której ktoś wymyślił. Pierwszą i najważniejszą jej zasadą jest powaga i pobożność”.

 

GOŚĆ LUBELSKI [Justyna Jarosińska, Wielcy wyróżnieni. Archidiecezja ma 78 nowych ceremoniarzy]: Przez kilka miesięcy uczyli się podstaw liturgii, Mszału rzymskiego i struktury Mszy św. Przede wszystkim jednak formowali się duchowo. 17 czerwca zostali przyjęci w poczet ceremoniarzy… [czytaj dalej]

GOŚĆ LUBELSKI [Justyna Jarosińska, Pielgrzymka ministrantów i lektorów do Wąwolnicy] GALERIA

Print Friendly, PDF & Email