Afiliacja dla Sanktuarium MB Latyczowskiej w Lublinie

W niedzielę, 5 maja 2019 r., Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, dokonał uroczystego ogłoszenia aktu afiliacji Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 marca 2019 r. (Prot. N. 340/19/1) Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji w Lublinie, zostało afiliowane do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Decyzja ta oznacza, że obydwa miejsca kultu maryjnego łączy szczególna więź duchowa. W praktyce oznacza to, że Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej otrzymało te same odpusty, jakie są przywilejem bazyliki rzymskiej.

Uzyskanie odpustu w afiliowanym sanktuarium jest możliwe w następujących okolicznościach:

1. w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej – 5 sierpnia, tego dnia wspominana jest rocznica poświęcenia bazyliki rzymskiej

2. w święto tytularne kościoła sanktuaryjnego – NMP Różańcowej – 7 października

3. we wszystkie uroczystości poświęcone Najświętszej Maryi Pannie:

· Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
· Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
· Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia

4.  odpust można uzyskać także raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez każdego wiernego

5.  wyjątkową wartość nadano także zorganizowanym grupom pielgrzymów, które przybywają do sanktuarium: mogą one uzyskać przywilej odpustu każdorazowo, kiedy nawiedzą to miejsce.

Przywileje duchowe, zwane odpustami, można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Są to: spowiedź, uczestnictwo w Mszy św. i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyznanie wiary oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Print Friendly, PDF & Email