67. Światowy Dzień Trędowatych – 26.01.2020

W niedzielę 26 stycznia 2020 r. przypada 67. Światowy Dzień Trędowatych. Ostatnia niedziela miesiąca stycznia od wielu lat jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Inicjatorem Światowego Dnia Trędowatych jest francuski filozof, podróżnik i misjonarz Sługa Boży Raoul Follereau (1903-1977). Jest on obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia (w Indiach 30 stycznia w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego) w około 150 krajach na świecie.

Trąd to znana od najdawniejszych czasów choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy człowieka. Trędowaty pokrywa się ranami, które nie goją się, przeciwnie, doprowadzają do gnicia całych partii ciała – utraty kończyn czy części twarzy. Od blisko czterziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Dzięki skutecznej terapii antybiotykowej, prowadzonej m.in. w ośrodkach i szpitalach wspieranych przez Fundacje Follereau, kilkanaście milionów ludzi odzyskało zdrowie. Niestety w krajach misyjnych notuje się każdego roku blisko ćwierć miliona nowych zachorowań, a nawet wyleczeni trędowaci ze względu na straszliwe okaleczenia bywają odrzuceni przez rodzinę i niezdolni do samodzielnej egzystencji. Mieszkają oni często w misyjnych ośrodkach pomocy, gdzie wspólnie żyją i pracują.

Fundacja Polska Raoula Follereau jest jedną z wielu działających na całym Świecie instytucji niosących pomoc chorym na trąd, cierpiącym z powodu ubóstwa, głodu i analfabetyzmu. Jest zrzeszona w Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau (UIARF). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się wyłącznie z indywidualnych ofiar.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji w intencjach chorych na trąd oraz za osoby im posługujące. Zachęcamy również do pomocy materialnej.

Od trzydziestu ośmiu lot trąd jest uleczalny. Mimo to, w najuboższych rejonach świata choroba ta nadal potwornie niszczy i okalecza ludzi. Każdego roku notuje się około 200 tysięcy nowych zachorowań. Fundacja Follereau jest największą organizacją niosącą pomoc trędowatym w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Od ponad dwudziestu lat Fundacja Follereau działa również w Polsce. Pomóż nam w utrzymaniu szpitali i wiosek dla chorych pozostających pod opieką misjonarzy. Od najdawniejszych czasów trędowaci znajdowali pomoc w leprozoriach prowadzonych przez kościół katolicki. Tak jest i dziś. Dlatego w ostatnią niedzielę stycznia zachęcamy do wsparcia ofiarą i modlitwą misyjną posługę wśród najbiedniejszych mieszkańców naszego globu.

więcej: www.follereau.org

Print Friendly, PDF & Email