Uwagi dotyczące przygotowania liturgii sakramentu bierzmowania

 • Zatroszczyć się o dyżur w konfesjonale pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości.
 • Przygotować to, co niezbędne do obmycia rąk po namaszczeniu.
 • Formularz Mszy Świętej obrzędowej Bierzmowania, czytania z rytuału, prefacja o Duchu Świętym (oprócz uroczystości). Zalecana jest koncelebra.
 • Na rozpoczęcie można śpiewać O Stworzycielu Duchu przyjdź.
 • Po pozdrowieniu Ksiądz Proboszcz może powiedzieć kilka słów wprowadzenia (krótko), a przedstawiciele Rodziców proszą (krótko) o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
 • Po Ewangelii następuje dialog Księdza Proboszcza z Księdzem Biskupem, potem homilia i liturgia sakramentu.
 • Młodzież przyjmuje Sakrament Bierzmowania na stojąco, wzdłuż nawy głównej (ewentualnie bocznych), a Ksiądz Biskup podchodzi do bierzmowanych. Jeden z kapłanów trzyma naczynie z Krzyżmem św. (z lewej strony) inny odbiera kartki, kolejny wręcza obrazki pamiątkowe od Księdza Biskupa. Podczas namaszczenia Krzyżmem panuje cisza.
 • Wskazanym byłoby, aby wierni mogli usłyszeć formułę sakramentu i dialog z bierzmowanym. W tym celu można się posłużyć mikrofonem bezprzewodowym i użyć go na początku i na końcu namaszczenia (przy większej liczbie bierzmowanych także w środku).
 • Jeżeli jest procesja z darami ofiarnymi, powinna odbyć się sprawnie bez nadmiernie rozbudowanych komentarzy. Nie powinna przeradzać się w „akademię” z wywoływaniem poszczególnych osób spod chóru, ale wszyscy jej uczestnicy powinni podejść razem do ołtarza.
 • Komunię świętą przyjmują bierzmowani z rąk Księdza Biskupa (przy większej ich liczbie pomaga mu jeden z kapłanów) podchodząc do ołtarza. Należy zatroszczyć się o odpowiednią liczbę komunikujących, aby nie przedłużać uroczystości.
 • Po Komunii św. bierzmowani mogą (krótko) podziękować.
 • Ksiądz Biskup udziela błogosławieństwa, poświęcając znakiem błogosławieństwa także krzyże i inne pamiątki bierzmowania.
Print Friendly, PDF & Email