Parafia

Kościół pw. św. Piotra i Pawła (OO. Kapucyni)

Strona WWW: http://www.kapucyni-lublin.pl/
Wezwanie:św. Piotra i Pawła
Liczba wiernych:
Erygowana:
Odpust:
Msze święte:Niedziele: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 19:00, 21:00 (lipiec-sierpień)
Dni powszednie: 6:00, 6:30 (6:20 w adwencie), 7:15, 8:00, 9:00, 15:30, 19:00
Kancelaria:
Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 42
20-081 Lublin
Telefon:81 532 32 63
Księża :Wojciechowski Marcin
Historia parafii:Fundatorem klasztoru i k-ła byli książę Paweł Karol Sanguszko i jego żona Marianna. Budowę rozpoczęto w 1724 r. i tegoż roku otwarto kaplicę publiczną, a zakonnicy zamieszkali w pałacyku ofiarowanym przez Zahorowską. Projekt nowej budowli oprac. architekt warszawski Jan Karol Bay. Kościół ukończono w 1733 r. i konsekrował go bp chełmski Feliks Szaniawski. W nowym klasztorze zamieszkało 14 zakonników. W 1769 r. klasztor uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Wkrótce odnowiony. Przy klasztorze istniała biblioteka oraz studium, gdzie wykładano retorykę, logikę i filozofię ( nowicjatu nie było). Klasztor uległ kasacie w 1864 r. Przy k-le został 1 kapłan i służba kościelna. Kapucyni powrócili do swoich dawnych pomieszczeń dopiero po I wojnie światowej ( 2.07.1919).
Budynek kościelny przylega do zabudowań klasztornych. Architekura zewn. i wewn., wystrój - skromne,. typowe dla budownictwa kapucyńskiego w Polsce. Bezwieżowa fasada kościoła zwrócona ku północy. Od strony wschodniej dobudowano w 1860 r. neogotycką kaplicę wg projektu arch. Bolesława Podczaszyńskiego. W kaplicy nad ołtarzem figura Matki Bożej dłuta Sosnowkiego. W k-le w łtarzu głównym obraz świętych Piotra i Pawła. W lewej nawie 3 ołtarze boczne: św. Antoniego, św. Franciszka i MB Niepokalanie Poczętej. Z lewej strony ołtarz św. Feliksa. Oprócz tych ołtarzy są jeszcze 2 inne w których zlikwidowano mensy: Serca Pana Jezusa i św. Józefa. W k-le i klasztorze są obrazy i portrety przeważnie z XVIII w. M. in. w zakrystii obraz Sen Leszka Czarnego, w chórze zakonnym portrety fundatora księcia Pawła Sanguszki i Jana III Sobieskiego.
Kościół:
Miejscowości:


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email