Parafia

Łuszczów, pw. św. Barbary

Strona WWW: brak
Wezwanie:św. Barbary
Liczba wiernych:2070
Erygowana:1742 rok
Odpust:św. Barbary - 4.12
Msze święte:niedziele i święta: 9:00, 12:00, kaplica Kol. Łuszczów - 10.30
dni powszednie: lato - 18.00, zima - 17.00
Kancelaria:czynna w niedziele 9:30 - 11 i 12 - 12:30 oraz czwartki 9:30 - 11
Adres:Łuszczów 35
20-258 Lublin 62
Telefon:81 750 11 06
Księża :Stępniak Janusz Andrzej
Historia parafii:Pierwotnie Łuszczów należał do par. Bystrzyca, od 1481 r. była tu kaplica filialna tej parafii. Maciej Łuszczewski uposażył filię w łan pola dla utrzymania przy niej księdza i kościelnego. Na skutek wylewów Bystrzycy i utrudnuień w kontaktach z plebanem bystrzyckim, w 1609 r. przyłączono Łuszczów do par. Kijany. Uposażenie par. zwiększyło się w XVIII w. dzięki zapisom Seweryna Rzewuskiego. Przy kościele żywo działało bractwo św. Barbary, erygowane w 1745 r.
W 1864 r. proboszcz w Kijanach przekazał prebendarzowi łuszczowskiemu, ks. Marcinowi Padzińskiemu księgi metrykalne, w wyniku czego powstała samodzielna placówka duszpasterska. Istniała jednak tylko do 1866 r.
Erygował par. bp F. Jaczewski 15.05.1899 r. Weszła w skład dek. Lubartów, później Łęczna, obecnie Lublin-Podmiejski.
Cmentarz istnieje od 1859 r.
Archiwum zawiera dokumenty dotyczące Łuszczowa od II poł. XIX w.
( księgi metrykalne z 1864 r. i od 1899.)
Kościół:
Miejscowości:Łuszczów I, Łuszczów II, Łuszczów kol., Łuszczów w.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email