Parafia

Wąwolnica, pw. św. Wojciecha BM

Strona WWW: http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/pl/
Wezwanie:św. Wojciecha BM
Liczba wiernych:5491
Erygowana:1325 rok
Odpust:św. Wojciecha bm - 23.04
Matki Bożej Kębelskiej - I niedziela września
Narodzenia NMP - 08.09
Msze święte:niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie: 7.00, 18.00
Kancelaria:czynna 7.30 - 8.00
16.30 - 17.30
Adres:ul. Zamkowa 24
24-160 Wąwolnica
Telefon:81 882 50 04
Księża :Ważny Jerzy Jan
Sidor Łukasz
Czapla Łukasz
Historia parafii:Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu punktu duszpasterskiego, prowadzonego przez benedyktynów pochodzi z 1027 r. Patronat par. do czasów Kazimierza Wielkiego należał do króla, później do klasztoru benedyktyńskiego na Św. Krzyżu ( do 1819 r.) Benedyktyni byli tu duszpasterzami - prepozytami i wikariuszami. W okresie reformacji , kiedy na Lubelszczyźnie szereg kościołów opanowali protestanci, benedyktyni wąwolniccy otoczyli opieką niektóre pobliskie parafie. Z tych czasów pochodzi też wzmianka o bibliotece par., z której zachowało się kilka pozycji. Działała też szkoła kierowana przez rektora oraz szpital dla ubogich, rozwijały się bractwa literackie i różańcowe. Od 1830 r. proboszczami byli księża diecezjalni.
Obok parafii św. Wojciecha istniała też na przedmieściach Wąwolnicy do 1849 r. - par. pw. św. Marii Magdaleny, o czym wspomina Długosz. Na pocz. XVII w. kościół św. M. Magdaleny wymieniany jest jako kaplica. Od tego czasu, aż do końca XVIII w., odprawiano tu Msze św. tylko czasami
Wąwolnica jest miejscem pielgrzymkowym, w którym rozwija się od wieków kult maryjny. Pocz. sięgają epoki najazdów tatarskich w XIII w. Z zapisek wynika, jakoby w 1278 r. Tatarzy wśród innych łupów mieli zabrać figurkę Matki Bożej, którą potem zostawili. ( jedna wersja). Bardziej udokumentowane dane o kulcie są z XV w. Otaczana czcią figura MB pocz. znajdowała się w Kęble. Była tam drewniana kaplica, wyposażona w 2, a od poł. XVII w. w 3 ołtarze . Obok stała dzwonnica. Tutaj udawali się wierni, szczególnie w święta maryjne. W 1638 r. kaplicę konsekrował bp Tomasz Oborski. W tymże wieku, w czasie wojen szewdzkich i najazdów Kozaków, kaplica była kilka razy ograbiona i niszczona. Ze względu na bezpieczeństwo, figura MB Kębelskiej została przeniesiona do k-ła par. w 1700 r. Od tej pory kościół stał się miejscem pielgrzymek i uroczystości maryjnych, natomiast kaplica uległa zniszczeniu w XIX w. Sama figura Matki Bożej, koronowana 10.09.1978 koronami papieskimi., jest gotycką rzeźbą wyk. z pnia lipowego. W 1959, 1977 i w 1998 r. była poddawana konserwacji.
Archiwum par. przechowuje m. in. księgi metrykalne od XVIII w., kronikę, księgę wizytacji kanonicznych, niektóre dokumenty dotyczące kultu figury MB Kębelskiej.
Kościół:
Miejscowości:Bartłomiejowice, Celejów, Charz A, Drzewce kol., Huta, Iłki, Karmanowice kol., Karmanowice w., Kębło, Łąki, Łopatki kol., Łopatki w., Mareczki, Niezabitów kol., Niezabitów w., Obliźniak, Rogalów, Stanisławka, Wąwolnica kol., Wąwolnica os., Zagórzyńskie, Zarzeka, Zawada, Zofianka,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email