Parafia

Jastków, pw. NMP Królowej Polski

Strona WWW: http://jastkow.org/
Wezwanie:NMP Królowej Polski
Liczba wiernych:4306
Erygowana:1932 rok
Odpust:MB Królowej Polski - 3.05
MB Częstochowskiej - niedziela po 26.08
Msze święte:niedziele i święta: 8, 9:30, 11:30, 16 ( z wyjątkiem wakacji )
dni powszednie: 16:30 zimą, 18 latem
Kancelaria:czynna wg potrzeb
Adres:Panieńszczyzna, Al. Warszawska 24
21-002 Jastków
Telefon:81 502 04 83
Księża :Wach Adam Jerzy
Bartoszewski Paweł Konrad
Historia parafii:Za dekret erekcyjny parafii należy uważać pismo bpa Mariana Fulmana z dnia 28.10.1932 r. uoważniające ks. Jana Modrzewskiego "do wykonywania posług parafialnych dla kilku wiosek". Sama miejscowość poprzednio należała do par. Garbów. Plac pod kościół i plebanię podarował bp M. Fulman. Dnia 24.11.82 r. odłączono od Jastkowa Natalin i Snopków na rzecz nowego ośrodka duszp. pw. św. Stanisława w Lublinie.
Archiwum par. zawiera m.in. kronikę, księgę wizytacji kanonicznych i księgi metrykalne od 1932 r.
Kościół par. pw. MB Królowej Polski wybudowany w 1933 r. przez cieślę z Żyrzyna ze składek miejscowej ludności oraz ofiar zbieranych na terenie diecezji przez upoważnionych kwestarzy. Natomiast z kasy diecezjalnej zakupiono działkę pod kościół i na cmentarz grzebalny. 26.08.1933 r. kościół poświęcił bp M. Fulman. W latach 1959-66 wykonano wystrój k-ła ( artyści z Lublina: Stefan Sarnecki, Zofia Kietlińska, Jarosław Łukaski). Kościół jest drewniany, 3-nawowy, przy prezbiterium zakrystia, od frontu wieża, nad prezbiterium mała wieżyczka, zakrystia, ołtarze drewniane, ołtarz główny Św. Krzyża, w prawej nawie ołtarz Miłosierdzia Bożego poświęcony w 1988 r. przez bpa Jana Śrutwę ( dawniej św. Antoniego ) -stylizowany góralski; w lewej - MB Częstochowskiej także stylizowany góralski, chrzcielnica drewniana. Obok k-ła drewniana dzwonnica w stylu zakopiańskim, wykonana przez miejscowego cieślę, a na niej 3 dzwony z Przemyśla konsekrowane przez bpa Piotra Kałwę w 1950 r.
Na terenie par. są kapliczki przydrożne w Sieprawicach ( 1917 r., murowana z obrazem ludowym Matki Bożej), w Piotawinie ( murowana) i w Baraku ( murowana).
W par. istnieje zabytkowy cmentarz legionistów poległych pod Jastkowem w 1915 r.
Kościół:
Miejscowości:Barak, Jastków, Józefów, Panieńszczyzna, Piotrawin, Płouszowice kol., Płouszowice w., Sieprawice,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email