Parafia

Chodel, pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP

Strona WWW: http://chodel.com/parafia
Wezwanie:Trójcy Świętej i Narodzenia NMP
Liczba wiernych:6599
Erygowana:1326 rok
Odpust:Niedziela Trójcy Świętej
Narodzenia NMP - 8.09
Msze święte:niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 11:30, 16
Wronów: 13, w I piątek i I sobotę o 7:00
dni powszednie: 7, 7:30, 18
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8-10 i 17 - 18
w niedziele i święta między mszami
Adres:ul. Kościelna 21
24-350 Chodel
Telefon:81 829 10 19; 81 829 11 41
Księża :Bartecki Teodor Paweł
Denys Ryszard
Sowa Ryszard Mieczysław
Socha Marcin
Historia parafii:Pierwsza wzmianka o istnieniu par. pochodzi z 1325 r. Została ona bogato uposażona w ziemie i dziesięcinę. W 1582 r. Bernard Maciejowski przekazał Jezuitom lubelskim klucz do dóbr chodelskich i część samego miasta Chodel. Jezuici wybud. świątynię drewnianą w 1616 r. na tzw. Lorecie, wyspie na stawie o 1 km od Chodla. W 1750 r. wybud. tam kościół murowany na wzór obecnej lubelskiej katedry. Działała tu także ekspozytura lubelskiego kolegium jezuickiego. Po kasacie zakonu w 1773 r. świątynia ulegała stopniowej ruinie. Dawniej także istniała kaplica publiczna w Godowie, gdzie zakon miał swój majątek.
Od poł. XVI w. księża diecezjalni obsługowali w Chodlu 2 świątynie, w tym czasie wybud. jeszcze jedną, istniejącą do dnia dzisiejszego, natomiast dawna, drewniana, pw. św. Piotra stojąca na przedmieściu, pełniła funkcje k-ła szpitalnego. W 1783 tr. kupił ją proboszcz z Dzierzkowic i przeniósł do Księżomierzy. Obecnie na miejscu tego k-ła stoi szkoła podstawowa. Drugi szpital dla ubogich istniał przy k-le par. Ponadto parafia prowadziła szkołę, niewielką bibliotekę. Przy k-le skupiało się kilka cechów i bractw. Teren par. był pocz. bardzo obszerny ( obejmował m. in. dziesiejsze par. Ratoszyn i Kraczewice ). Od końca XVI w. Chodel był dekanatem. Zlikwidowany w 1866 r. przeszedł do dek. lubelskiego i potem bełżyckiego. W życiu religijnym i duszp. ważną rolę odgrywa kult obrazu MB Loretańskiej ( dawniej umieszczony w k-le Jezuitów i czczony od 1616 r.) Istniała także biblioteka par., o której wspominają wizytacje z XVIII w. Jednak uległa ona zniszczeniu w czasie I wojny światowej, a resztki rozgrabiono w okresie późniejszym.
Z dziejami par. związane są m. in. nazwiska Samuela Maciejowskiego i prymasa Bernarda Maciejowskiego. W latach 1843-44 pracował tu także ks. Piotr Ściegienny.
Archiwum par. zawiera m. in. akta chrztu zaślubionych z XVI w. Ciekawa jest kronika par., której I część została założona w 1884 r. oraz wizytacje biskupie z pocz. XIX w.
Kościół:
Miejscowości:Adelina, Antonówka, Borów kol., Borów w., Budzyń, Chodel os., Cuple, Dąbrowa Wronowska, Dębiny, Dylążki, Godów kol., Godów w., Granice, Huta Borowska, Jeżów, Kawęczyn, Komaszyce Nowe, Komaszyce Stare, Książ, Lipiny, Majdan Borowski, Malinowszczyzna, Osiny, Przytyki, Ruda Godowska, Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Siewalka, Skrzyniec, Truszów, Trzciniec, Wólka Komaszycka, Wronów, Zastawki,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email