Parafia

Bełżyce, pw. Nawrócenia św. Pawła Ap.

Strona WWW: http://parafia.belzyce.pl
Wezwanie:Nawrócenia św. Pawła Ap.
Liczba wiernych:10332
Erygowana:1425 rok
Odpust:Nawrócenia św. Pawła - 25.01
Msze święte:niedziele: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30 - zima; 16.00 - lato (oprócz czerwca, lipca i sierpnia), 17:00 - zima; 18:00 - lato;

Kierz: 10:30, Wierzchowiska: 9:00

uroczystości i święta kościelne:
6:30, 9:00, 11:00, 18:00 - lato; 17:00 - zima

dni powszednie: 6:30, 7:00, 17:00 - zima; 18:00 - lato
Kancelaria:czynna od poniedziałku do soboty: 7:00 - 8:30 oraz 17:00 - 19:00 (okres letni); 16:00 - 18:00 (okres zimowy)
Adres:ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
Telefon:81 517 33 22
Księża :Zań Janusz Michał
Szymański Paweł
Kruk Mariusz Antoni
Szlachta Konrad Michał
Historia parafii:Data erekcji par. trudna do ustalenia ( między 1355 a 1425 r.) Możliwe, że parafia powstała dopiero ok. 1417 r. tj. po dacie założenia miasta. Prawo patronatu k-ła należało do właścicieli Bełżyc ( majątek przechodził do kilku rodzin, m. in. Tarnowskich, Pileckich, Spinków, Orzechowskich, Gałęzowkich, Szaniawskich, Kosowskich). Stopniowo teren par. ulegał uszczupleniu, w 1946 r. odłączono miejscowość Góra Chmielnicka do par. w Łubkach. W okresie reformacji Bełżyce były silnym, ośrodkiem kalwinizmu. W latach 60-tych XVI w. właściciel Bełżyc Andrzej Bzicki zamienił świątynię par. na zbór. Aż po w. XVII odbywały się tu synody kalwińskie. Równeż przez dłuższy czas funkcjonowało w Bełżycach ich gimnazjum. Od poł XVII w. nastepuje odnowienie i aktywizacja życia religijnego społeczności katolickiej ( po 1644 r. świątynia przechodzi ponownie w ręce katolików). W XVII w. wizytacje wspomonają o 3 duchownych obsługujących par. ( proboszcz, wikariusz, prebendarz). Istniał tu szpital dla 8 biednych i szkoła par. Od dawnych lat działało również bractwo różańcowe. Przy par. była niewielka biblioteka, z której księgozbiór nie zachował się. W czasie II wojny światowej znacznie zmalała liczba mieszkańców miasta na skutek eksterminacyjnej polityki okupanta. Ucierpiała nie tylko ludność żydowska, ale odbywały się także egzekucje partyzantów AK. Na cmentarzu znajdują się mogiły wysiedleńców z Zamojszczyzny, którzy zmarli z wycieńczenia.
W tym czsie proboszczem był tu wicerektor Lubelskiego Seminarium Duchownego, ks. Tomasz Wilczyński, późniejszy bp pomocniczy lubelski i ordynariusz olsztyński od 1956 r.
Dawniej par. należała do dek. chodelskiego. W 1918 r. utworzono dek. Bełżyce.
Archiwum zawiera m. in. stare księgi metrykalne od 1605 r. Aktualna kronika par. została założona w 1958 r.
Kościół:
Miejscowości:Beżłyce, Chmielnik kol., Chmielnik w., Jaroszewice, Kierz, Konstantynówka, Krężnica Okrągła, Łączki, Podole, Skrzyniec kol., Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Stare, Zagórze, Zalesie,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email