Notice: Wywołana metoda konstruktora klasy WP_Widget w mh_facebook_widget jest przestarzała od wersji 4.3.0! Zamiast niej użyj
__construct()
. in /home/virtual/diecezja_2016/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: Wywołana metoda konstruktora klasy WP_Widget w mh_custom_posts_widget jest przestarzała od wersji 4.3.0! Zamiast niej użyj
__construct()
. in /home/virtual/diecezja_2016/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: Wywołana metoda konstruktora klasy WP_Widget w mh_slider_hp_widget jest przestarzała od wersji 4.3.0! Zamiast niej użyj
__construct()
. in /home/virtual/diecezja_2016/wp-includes/functions.php on line 3893

Notice: Wywołana metoda konstruktora klasy WP_Widget w mh_archidiecezja_posts_widget jest przestarzała od wersji 4.3.0! Zamiast niej użyj
__construct()
. in /home/virtual/diecezja_2016/wp-includes/functions.php on line 3893
Historia | Parafia Rzymskokatolicka w Turce

Historia

24 listopada 1984 r. – w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w miejscowości Turka na terenie parafii Bystrzyca w diecezji lubelskiej, odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła. Został jednocześnie powołany Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Turce, którego rektorem został ks. kan. Kazimierz Janik. Przez czas budowy świątyni liturgię sprawowano w tymczasowej drewnianej kaplicy.

16 lipca 1985 r. – rozpoczęto budowę zasadniczego kompleksu sakralnego, według projektu przygotowanego przez architekta, pana Antoniego Herman z Lublina.

02 października 1985 r. – nowo budowanemu kościołowi został nadany przez Biskupa Lubelskiego, bpa prof. Bolesława Pylaka tytuł: „Ciała i Krwi Pańskiej”. Na uroczystość odpustową wyznaczono niedzielę po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (?Bożym Ciele?).

24 grudnia 1986 r. – w budowanej jeszcze świątyni odprawiona została pierwsza Msza św. – Pasterka.

4 sierpnia 1987 r.  – Bp prof. Bolesław Pylak erygował oficjalnie parafię pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce. Została ona wyłączono z obszaru parafii Bystrzyca. Należy ona do dekanatu lubelskiego-podmiejskiego. Pierwszym proboszczem parafii w Turce został dotychczasowy rektor Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego, ks. kan. Kazimierz Janik.

12 maja 1991 r. ? odprawiona została uroczysta Msza św. w nowej świątyni parafialnej, podczas której ks. bp Bolesław Pylak dokonał jej uroczystej dedykacji.

6 grudnia 1993 r. –  nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza, funkcję tę objął ks. kan. Mirosław Kowalczyk.

5 listopada 1995 r. – odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod nowy cmentarz, wieńcząca trwające od 1994 roku starania o lokalizację cmentarza parafialnego w Turce.

15 czerwca 2000 r. – zakończył pracę duszpasterską w parafii ks. kan. Mirosław Kowlaczyk, a nowym proboszczem został ks. kan. Bogusław Psujek.

4 października 2000 r. – dekretem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ? abp prof. Józefa Życińskiego dokonano regulacji granic parafii, włączając do parafii w Turce mieszkańców i obszar powstającego osiedla Turka-Borek.

16 czerwca 2003 r. – nominację na urząd proboszcza parafii w Turce otrzymał ks. kan. Krzysztof Kołodziejczyk.

17 listopada 2003 r. – podpisany został akt notarialny zakupu działki pod budowę nowej świątyni na osiedlu Turka-Borek.

7 grudnia 2003 r. – arcybiskup Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia krzyża i placu pod budowę nowej świątyni na osiedlu. Uroczystość ta zainaugurowała budowę kaplicy i sprawowanie w tym miejscu posługi duszpasterskiej i liturgicznej.

19 kwietnia 2009 r. – dekretem Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego na terenie osiedla Turka-Borek została erygowana samodzielna parafia pw. Jezusa Miłosiernego. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. dr Waldemar Fac. Tym samym osiedle zostało wyłączone z granic parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce.