Rady i Komisje Archidiecezjalne


Archidiecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Przewodniczący: bp dr Mieczysław Cisło
Sekretarz: ks. mgr Dariusz Bondyra
Członkowie:
ks. dr Cezary Kostro
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr lic. Piotr Nowak

Archidiecezjalna Komisja ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
Zastępca przewodniczącego: ks. dr Maciej Staszak
Sekretarz: ks. mgr Tomasz Fidecki
Członkowie:
o. mgr lic. Waldemar Grubka OFM Cap
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr Andrzej Majchrzak
ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ks. dr Stefan Misa
ks. mgr Piotr Raszyński
ks. mgr Marek Sawicki
ks. dr Zbigniew Wójtowicz
mgr Adam Łaguna

Archidiecezjalna Komisja Artystyczna

Przewodniczący: ks. mgr Adam Lewandowski
Członkowie:
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
ks. mgr Henryk Kapica
mgr Krzysztof Kawiak
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
ks. mgr Robert Raczyński
ks. dr Tadeusz Stolz

Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna

Przewodniczący: ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
Wiceprzewodniczący: ks. dr Adam Siomak
Członkowie:
ks. dr Tadeusz Kądziołka
ks. mgr lic. Jerzy Henryk Ważny
o. dr Tomasz Dostatni OP
prof. dr hab. Sławomir Żurek
dr Jadwiga Leśniewska
Agnieszka Nowak
dr Tomasz Ożóg

Rada Ruchów, Wspólnot Formacyjnych i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Lubelskiej

http://rada-ruchy.kuria.lublin.pl/

Koordynator: ks. mgr lic. Józef Maciąg
Członkowie:
Witold Stępniewski – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Teresa Adamska – Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Maria Pankowska – Legion Maryi
Ryszard Modrzejewski – Ruch Duszpasterstwa Biblijnego „Metanoia”
Marian Czajczyk – Ruch Światło-Życie
Jadwiga Gałczyńska – Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Iwona Kułacka – Polski Związek Kobiet Katolickich
Wiktoria Szerega – Ruch Rodzin Nazaretańskich
Edyta Sowińska – SHK „Zawisza”
Katarzyna Koguciuk – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Archidiecezjalna Komisja Organistowska

http://ako.kuria.lublin.pl/

Przewodniczący: ks. dr Piotr Raszyński
Wiceprzewodniczący: ks. mgr Tomasz Lisiecki
Koordynator formacji duchowej: ks. mgr Tomasz Lisiecki
Sekretarz: ks. mgr Marcin Szymańczuk
Członkowie:
mgr Adam Łaguna
mgr Józef Telega
mgr Romuald Turowski
mgr Piotr Orzeł
dr Mariusz Pucia
mgr Piotr Tokarczyk
mgr Stanisław Diwiszek

Archidiecezjalna Komisja ds. Budownictwa Sakralnego

Przewodniczący: ks. dr Tadeusz Pajurek
Członkowie:
ks. mgr Stanisław Dziwulski
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr Tadeusz Nowak
ks. mgr Władysław Trubicki
ks. mgr Marek Warchoł

Delegat Biskupa ds. Misji w Archideczji Lubelskiej
i Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych

Delegat: ks. dr Wojciech Rebeta

Cenzorzy do oceny ksiąg przy Kurii Metropolitalnej

ks. dr Adam Kaczor
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
ks. dr Stanisław Sieczka
ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
ks. dr Zbigniew Wójtowicz

 

.

Print Friendly