Metropolitalne Seminarium Duchowne

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
skr. poczt. 214
20-105 Lublin

tel. centrali 81 743 65 05; 81 743 65 11
tel./fax kancelarii 81 743 66 69
e-mail: seminarium@kuria.lublin.pl
http://seminarium.kuria.lublin.pl

Konto Kredyt Bank S.A.: 88 1500 1520 1215 2000 9394 0000

Rektor:

ks. dr hab. Jarosław Marczewski

Prorektor:

ks. mgr Zdzisław Szostak

Prefekci:

ks. dr Paweł Bartoszewski
ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański
ks. dr Waldemar Głusiec

Ojcowie duchowni:

ks. dr Marek Gątarz
ks. mgr lic. Grzegorz Ogorzałek
ks. dr Wojciech Rebeta

Dyrektor administracyjny:

ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W LUBLINIE

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
tel. 81 743 65 05 w. 367
e- mail: tps@diecezja.lublin.pl
www.seminarium.kuria.lublin.pl

konto: Bank Pekao S.A. 76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

Sekretarka:

Agnieszka Matys

Print Friendly