Poczta e-mail


ODBIÓR POCZTY przez www dla domeny @diecezja.lublin.pl jest udostępniony pod adresem:
https://poczta.diecezja.lublin.pl
Logując się do poczty pod tym adresem jako login podaje się pełny adres mailowy, czyli w formie j.kowalski@diecezja.lulbin.pl.


Samodzielna zmiana hasła do poczty elektronicznej jest możliwa po zalogowaniu się na stronie: https://panel.diecezja.lublin.pl/users/login.php .
Oczywiście w celu zalogowania się należy podać pełny adres email i dotychczasowe hasło.
Ze względów bezpieczeństwa hasło należy zmieniać co miesiąc.
Mimo wszystko, nie należy używać tego samego hasła przez czas dłuższy niż rok.


DANE KONFIGURACYJNE do programów pocztowych:

serwer poczty SMTP to: mail.diecezja.lublin.pl
serwer poczty POP3 to: mail.diecezja.lublin.pl
Należy zaznaczyć opcję w konfiguracji programu pocztowego ?serwer wymaga uwierzytelnienia?

Maile programem pocztowym należy wysyłać, kiedy program będzie miał skonfigurowany do wysyłania wiadomości SMTP port 587.

Przykładowa poprawna konfiguracja programu outlook:

outlook

Print Friendly